Slide background

Meü

Slide background

Meü

Slide background

Meü

Bilgi Edinme Birimi

24.10.2003 tarihli ve 25269 Resmi Gazete'de yayımlanan 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu 24.04.2004 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bu kanunun uygulanmasına dair esas ve usulleri düzenleyen ' Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik ' ise 27.04.2004 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

Bilgi Edinme Kanunu hakkında sorularınızı iletmek ve kanunun tanıdığı hakkı Üniversitemiz ile ilgili konularda kullanmak için başvuruda bulunabilirsiniz .